fina-sherosokhan-animat.gif

Bazme Sukhan Chicago March2013
bazmesukhan-march2013.gif
bazmesukhan-march2013.2.gif
bazzmesukhan-march2013-3.gif

shamshadjaleel-shad013-448.jpg
Shamshad Jaleel Shad
syed-naeemuddin002-448.jpg
Syed Naeemuddin
shahzad-hashmi010-448.jpg
Shahzad Hashmi

saameen448.jpg
Saameen

shahzad-hashmi003-448.jpg

zehra-quadri002-448.jpg
Zehra Quadri
nazarnaqvi002-448.jpg
Nazar Naqvi
niaz-gulbargvi003-448.jpg
Niaz Gulbargvi
rashid-sheikh003-448.jpg
Rashid Sheik
hamid-amrohvi005-448.jpg
Hamid Amrohvi
imtiaz-ahmed-tirmizi001-448.jpg
Imtiaz Ahmad Tirmizi
nadeem-sharafi004-448.jpg
Nadeem Sharafi
wajid-nadeem-005-448.jpg
Wajid Nadeem
anwar-ali-roomi005-448.jpg
Anwar Ali Roomi
ghulam-mustafa-anjum004-448.jpg
Gulam Mustafa Anjum

homepage.jpg