fina-sherosokhan-animat.gif

Bazme Sukhan Chicago 4th August meeting
bazme-sukhan-august2013.gif
bazme-sukhan-august2013b.gif
bazme-sukhan-august2013c.gif
group-aug4-2013-003.jpg

aneeshmed-tirmizi002.jpg
Anees Ahmed Tirmizi
anwarali-roomi002.jpg
Anwar Ali Roomi
ghulam-mustafa-anjum003.jpg
Gulam Mustafa Anjum
hamidamrohvi004.jpg
Hamid Amrohvi
rashidsheikh005.jpg
Rashid Sheikh
shah-naeemuddin004.jpg
Shah Naeemuddin
wajidnadeem004a.jpg
Wajid Nadeem
abdur-raheem-talib.jpg
Abdur Raheem Talib
khaleel-shahjehanpuri002.jpg
Khaleel Shahjehanpuri
makhfiamrohvi003a.jpg
Makhfi Amrohvi
niazgulbargvi004.jpg
Niyaz Gulbargvi
nadeemsharafi006.jpg
Nadeem Sharafi
     
jawedriyaz002.jpg
Jaweed Riyaz

homepage.jpg